Rekrutacja-Przedszkole

Lista dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 2

,, Magiczny Ogród’’ w Ożarowie Mazowieckim

na rok szkolny 2020/2021

zgodnie z Protokołem Komisji Rekrutacyjnej z dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

 1. -2020/P/02901 – przyjęty
 2. -2020/P/02890 – przyjęty
 3. -2020/P/02889 – przyjęty
 4. -2020/P/02874 – przyjęty
 5. -2020/P/02821 – przyjęty
 6. -2020/P/02777 – przyjęty
 7. -2020/P/02734 – przyjęty
 8. -2020/P/02719 – przyjęty
 9. -2020/P/02715 – przyjęty
 10. -2020/P/02685 – przyjęty
 11. -2020/P/02683 – przyjęty
 12. -2020/P/02682 – przyjęty
 13. -2020/P/02652 – przyjęty
 14. -2020/P/02633 – przyjęty
 15. -2020/P/02598 – przyjęty
 16. -2020/P/02558 – przyjęty
 17. -2020/P/02512 – przyjęty
 18. -2020/P/02500 – przyjęty
 19. -2020/P/02444 – przyjęty
 20. -2020/P/02440 – przyjęty
 21. -2020/P/02432 – przyjęty     
 22. -2020/P/02326 – przyjęty
 23. -2020/P/02238 – przyjęty
 24. -2020/P/02101 – przyjęty
 25. -2020/P/02095 – przyjęty
 26. -2020/P/02079 – przyjęty
 27. -2020/P/02039 – przyjęty
 28. -2020/P/01954 – przyjęty
 29. -2020/P/01953 – przyjęty
 30. -2020/P/01916 – przyjęty
 31. -2020/P/01888 – przyjęty
 32. -2020/P/01847 – przyjęty
 33. -2020/P/01788 – przyjęty
 34. -2020/P/01746 – przyjęty
 35. -2020/P/01738 – przyjęty
 36. -2020/P/01528 – przyjęty
 37. -2020/P/01508 – przyjęty
 38. -2020/P/01501 – przyjęty
 39. -2020/P/01495 – przyjęty
 40. -2020/P/01479 – przyjęty
 41. -2020/P/01257 – przyjęty
 42. -2020/P/01162 – przyjęty
 43. -2020/P/01123 – przyjęty
 44. -2020/P/01115 – przyjęty
 45. -2020/P/01045 – przyjęty
 46. -2020/P/00907 – przyjęty
 47. -2020/P/00697 – przyjęty
 48. -2020/P/00688 – przyjęty
 49. -2020/P/00682 – przyjęty
 50. -2020/P/00675 – przyjęty
 51. -2020/P/01239 – przyjęty
 52. -2020/P/02887 – przyjęty
 53. -2020/P/02786 – przyjęty
 54. -2020/P/02585 – przyjęty
 55. -2020/P/02773 – przyjęty
 56. -2020/P/02507 – przyjęty
 57. -2020/P/01688 – przyjęty
 58. -2020/P/00726 – przyjęty
 59. -2020/P/02317 – przyjęty
 60. -2020/P/02653 – przyjęty
 61. -2020/P/02750 – przyjęty
 62. -2020/P/01553 – przyjęty
 63. -2020/P/02153 – przyjęty
 64. -2020/P/02315 – przyjęty
 65. -2020/P/02215 – przyjęty
 66. -2020/P/02609 – przyjęty
 67. -2020/P/01252 – przyjęty
 68. -2020/P/02084 – przyjęty
 69. -2020/P/02884 – przyjęty
 70. -2020/P/02798 – przyjęty
 71. -2020/P/02040 – przyjęty
 72. -2020/P/02920 – przyjęty
 73. -2020/P/02740 – przyjęty
 74. -2020/P/02121 – przyjęty
 75. -2020/P/00965 – przyjęty
 76. -2020/P/02714 – przyjęty
 77. -2020/P/00769 – przyjęty
 78. -2020/P/01555 – przyjęty
 79. -2020/P/02314 – przyjęty
 80. -2020/P/02658 – przyjęty

 

Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 2

,, Magiczny Ogród’’ w Ożarowie Mazowieckim

na rok szkolny 2020/2021

zgodnie z protokołem Komisji Rekrutacyjnej  z dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

 1.  – 2020/ P/02125 – nieprzyjęty
 2. – 2020/P/02778 – nieprzyjęty
 3. – 2020/P/01561 -nieprzyjęty

 

Szanowni Państwo,

 

w dniach 10 – 16 kwietnia 2020r. do godz. 15.00

prosimy Rodziców dzieci zakwalifikowanych

o złożenie w systemie e- rekrutacji oświadczenia

pojawi się guzik „Potwierdź wolę przyjęcia”

 dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 2 Magiczny Ogród”

w roku szkolnym 2020/2021

 

Niezłożenie oświadczenia w/w terminie jest równoznaczne

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych będzie udostępniona

17  kwietnia 2020 r. o godz. 8.00

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 2 ,, Magiczny Ogród’’ w Ożarowie Mazowieckim na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z Protokołem Komisji Rekrutacyjnej z dnia 06 kwietnia 2020 r.

 

 1. -2020/P/02901 – zakwalifikowany
 2. -2020/P/02890 – zakwalifikowany
 3. -2020/P/02889 – zakwalifikowany
 4. -2020/P/02874 – zakwalifikowany
 5. -2020/P/02821 – zakwalifikowany
 6. -2020/P/02777 – zakwalifikowany
 7. -2020/P/02734 – zakwalifikowany
 8. -2020/P/02719 – zakwalifikowany
 9. -2020/P/02715 – zakwalifikowany
 10. -2020/P/02685 – zakwalifikowany
 11. -2020/P/02683 – zakwalifikowany
 12. -2020/P/02682 – zakwalifikowany
 13. -2020/P/02652 – zakwalifikowany
 14. -2020/P/02633 – zakwalifikowany
 15. -2020/P/02598 – zakwalifikowany
 16. -2020/P/02558 – zakwalifikowany
 17. -2020/P/02512 – zakwalifikowany
 18. -2020/P/02500 – zakwalifikowany
 19. -2020/P/02444 – zakwalifikowany
 20. -2020/P/02440 – zakwalifikowany
 21. -2020/P/02432 – zakwalifikowany
 22. -2020/P/02326 – zakwalifikowany
 23. -2020/P/02238 – zakwalifikowany
 24. -2020/P/02101 – zakwalifikowany
 25. -2020/P/02095 – zakwalifikowany
 26. -2020/P/02079 – zakwalifikowany
 27. -2020/P/02039 – zakwalifikowany
 28. -2020/P/01954 – zakwalifikowany
 29. -2020/P/01953 – zakwalifikowany
 30. -2020/P/01916 – zakwalifikowany
 31. -2020/P/01888 – zakwalifikowany
 32. -2020/P/01847 – zakwalifikowany
 33. -2020/P/01788 – zakwalifikowany
 34. -2020/P/01746 – zakwalifikowany
 35. -2020/P/01738 – zakwalifikowany
 36. -2020/P/01528 – zakwalifikowany
 37. -2020/P/01508 – zakwalifikowany
 38. -2020/P/01501 – zakwalifikowany
 39. -2020/P/01495 – zakwalifikowany
 40. -2020/P/01479 – zakwalifikowany
 41. -2020/P/01257 – zakwalifikowany
 42. -2020/P/01162 – zakwalifikowany
 43. -2020/P/01123 – zakwalifikowany
 44. -2020/P/01115 – zakwalifikowany
 45. -2020/P/01045 – zakwalifikowany
 46. -2020/P/00907 – zakwalifikowany
 47. -2020/P/00697 – zakwalifikowany
 48. -2020/P/00688 – zakwalifikowany
 49. -2020/P/00682 – zakwalifikowany
 50. -2020/P/00675 – zakwalifikowany
 51. -2020/P/01239 – zakwalifikowany
 52. -2020/P/02887 – zakwalifikowany
 53. -2020/P/02786 – zakwalifikowany
 54. -2020/P/02585 – zakwalifikowany
 55. -2020/P/02773 – zakwalifikowany
 56. -2020/P/02507 – zakwalifikowany
 57. -2020/P/01688 – zakwalifikowany
 58. -2020/P/00726 – zakwalifikowany
 59. -2020/P/02317 – zakwalifikowany
 60. -2020/P/02653 – zakwalifikowany
 61. -2020/P/02750 – zakwalifikowany
 62. -2020/P/01553 – zakwalifikowany
 63. -2020/P/02153 – zakwalifikowany
 64. -2020/P/02315 – zakwalifikowany
 65. -2020/P/02215 – zakwalifikowany
 66. -2020/P/02609 – zakwalifikowany
 67. -2020/P/01252 – zakwalifikowany
 68. -2020/P/02084 – zakwalifikowany
 69. -2020/P/02884 – zakwalifikowany
 70. -2020/P/02798 – zakwalifikowany
 71. -2020/P/02040 – zakwalifikowany
 72. -2020/P/02920 – zakwalifikowany
 73. -2020/P/02740 – zakwalifikowany
 74. -2020/P/02121 – zakwalifikowany
 75. -2020/P/00965 – zakwalifikowany
 76. -2020/P/02714 – zakwalifikowany
 77. -2020/P/00769 – zakwalifikowany
 78. -2020/P/01555 – zakwalifikowany
 79. -2020/P/02314 – zakwalifikowany
 80. -2020/P/02658 – zakwalifikowany
 81. -2020/ P/02125 – niezakwalifikowany
 82. -2020/P/02778 – niezakwalifikowany
 83. -2020/P/01561 – niezakwalifikowany

 

Harmonogram rekrutacji Przedszkole 2020/2021

Przyjmowanie wniosków o kontynuacji uczęszczania do placówki !!!

Początek:

02.03.2020 godzina 08:00

Koniec:

11.03.2020 godzina 15:00

Koniec wprowadzania wniosków o kontynuacji uczęszczania przez pracowników administracji

11.03.2020 godzina 15:00

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata

Początek:

02.03.2020 godzina 08:00

Koniec:

31.03.2020 godzina 15:00

Przypomnienie o niepoprawnym wniosku w systemie dla użytkowników

27.03.2020 godzina 08:00

Przypomnienie o niezweryfikowaniu wniosków dla pracowników placówek

30.03.2020 godzina 08:00

Koniec wprowadzania wniosków przez pracowników administracji w rekrutacji podstawowej

31.03.2020 godzina 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata

01.04.2020 godzina 08:00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2020 godzina 08:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki

Wydarzenie rozpocznie się w dniu 10.04.2020 r. i potrwa do dnia 16.04.2020r.

16.04.2020 godzina 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

17.04.2020 godzina 08:00