Grupa Żabki

CZERWIEC 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE

Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY, TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY

COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI

GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.