Grupa Pszczółki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze

STYCZEŃ 

Tematy kompleksowe:

1.      Witamy Nowy Rok

2.      Co można robić zimą

3.      Święto babci i dziadka

4.      Zimowe mistrzostwa sportowe

 

·        Utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych

·        Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy dni tygodnia; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci

·        Wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem; poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu

·        Wprowadzenie litery U, u; rozwijanie percepcji wzrokowej

·        Doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń; doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków

·        Wprowadzenie liczby 8; doskonalenie ekspresji twórczej

·        Wzbudzanie szacunku do osób starszych; doskonalenie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania innych

·        Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych; rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie

·        Doskonalenie umiejętności składania życzeń; kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych

·        Wprowadzenie różnych aspektów liczby 9; kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń

·        Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych; doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic (jazda figurowa, łyżwiarstwo szybkie, bobsleje a saneczkarstwo, slalom a skoki narciarskie