Grupa Pszczółki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. Dzień Dziecka
 2. Zwierzęta duże i małe
 3. Lato
 4. Wakacje

 

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków, przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności, pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie, rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i gospodarzy;
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj;
 • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem; wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami; rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych;
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych; rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zgubienia się; rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię nazwisko, imiona rodziców, adres.