Grupa Pszczółki

Listopad 2022

 

Tematy kompleksowe:

            

I   tydzień: Każdy ma swój dom.

II  tydzień: Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje  przedszkole?

III tydzień: Kiedy babcia była mała.

IV tydzień: Czy to prawda czy to bajka?

  

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące jego treści.
 • Potrafi się przedstawić i zna imiona swoich rodziców.
 • Wie gdzie mieszka, opowiada o budynku, w którym mieszka.
 • Przelicza w dostępnym zakresie.
 • Porusza się swobodnie do muzyki.
 • Używa słów: ”na”, „pod”, „obok” i rozumie ich znaczenie.
 • Ćwiczy posługiwanie się klejem i farbami.
 • Mówi o swoich emocjach i doświadczeniach.
 • Rozpoznaje wybrane figury geometryczne.
 • Poznaje symbole narodowe.
 • Odróżnia dobre zachowania od złych.
 • Używa określeń: „małe i duże”, „cienkie i grube”.
 • Wskazuje i nazywa postacie z bajek przedstawione na rysunku.
 • Rysuje po śladzie.
 • Odróżnia rzeczywistość od fikcji.
 • Współpracuje z rówieśnikami w zabawie.
 • Koduje informacje za pomocą słów.
 • Uważnie słucha poleceń nauczyciela.
 • Ćwiczy prawidłowy rzut i chwyt.