OFERTA EDUKACYJNA

Oferta Edukacyjna

  • Język angielski

Poprzez gry i zabawy językowe z lektorem, naukę piosenek, rymowanek oraz wierszyków, dzieci uczą się podstaw języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 30 minut.

  • Kodowanie na dywanie

Naukę kodowania rozpoczynamy już od najmłodszych przedszkolaków na matach edukacyjnych a następnie przechodzimy do wykorzystywania na zajęciach tabletów oraz tablicy multimedialnej.

  • Rytmika

Zabawy rytmiczno – muzyczne przy akompaniamencie, rozwijanie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, nauka nowych piosenek, gra na instrumentach perkusyjnych oraz nauka tańców ludowych.

  • Taniec

Zajęcia prowadzone przez instruktora tańca p. Michała, który zapoznaje dzieci z elementami tańca nowoczesnego (np. Cha-cha, walc angielski) oraz uczy dzieci Zumby.

  • Twórcze dziecko

W codziennej pracy rozpoznajemy i rozwijamy zainteresowania oraz uzdolnienia dzieci poprzez organizowanie kącików tematycznych w salach, prowadzenie eksperymentów i zabaw badawczych a także udział dzieci w różnorodnych konkursach oraz przeglądach plastycznych, recytatorskich, muzycznych, literackich organizowanych w naszej placówce oraz przez inne przedszkola i instytucje.

  • Aktywne dziecko

Wspieramy rozwój ruchowy dzieci poprzez codzienne ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce, ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem przyrządów sportowych oraz gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

  • Logopeda

Ćwiczenia indywidualne i grupowe w zakresie profilaktyki logopedycznej, kształtowania prawidłowej wymowy, usprawniania narządy mowy, aparatu oddechowego, słuchu fonematycznego, wspomagania rozwoju mowy dziecka.

  • Psycholog

Zajęcia prowadzone dla dzieci, które posiadają opinię psychologiczno – pedagogiczną, lub wymagają wsparcia psychologa. Zainteresowani rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia psychologa w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i rozwojowych.

  • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna

– Organizowanie dni ekologicznych np. Dzień drzewa, Dzień wody, Dzień powietrza, Dzień Ziemi.

– Realizowanie we współpracy ze Stacją Sanitaro – Epidemiologiczną Powiatu Warszawskiego – Zachodniego programu antytytoniowego Czyste powietrze wokół nas”

– Organizowanie Dnia zdrowej żywności.

  • Współpraca z rodzicami

– Dzięki współpracy z Radą Rodziców oferujemy szeroki wachlarz imprez kulturalnych, wycieczek, wyjścia do teatru, muzeum, przedstawienia teatralne, bale.

– Dzieci i rodzice biorą udział w różnych uroczystościach przedszkolnych

– Organizujemy cykl spotkań z rodzicami „Zawody i pasje naszych rodziców” oraz akcję promującą rodzinne czytelnictwo Czytanie na dywanie”.