Opłaty

OPŁATY – RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 ,, MAGICZNY OGRÓD” I ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Wpłaty na Radę Rodziców od 04.10.2018 r. dokonujemy na konto Rady Rodziców

NUMER KONTA 71 1240 2164 1111 0010 8542 5588

W tytule podając: imię i nazwisko dziecka, grupa, kwota, miesiąc.

Przypominamy o systematycznych wpłatach.

Dziękujemy

Rada Rodziców


OPŁATY – POBYT I WYŻYWIENIE

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1457 z późn. zm.)Uchwała Nr XXXIII/350/17 Rady Miejskiej w Ożarowie mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

Numer rachunku bankowego 52 1020 1042 0000 8602 0375 7812 z podaniem w tytule płatności: nazwiska i imienia dziecka, nazwy grupy, wyszczególnione kwoty za pobyt i wyżywienie oraz miesiąc, którego dotyczą wpłaty.

od 7:30 do 12:30 – realizacja podstawy programowej

Wysokość opłaty za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy

programowej wychowania przedszkolnego ustala się odpłatność rodziców w wysokości

1,30 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

STAWKA ŻYWIENIOWA wynosi:

-wyżywienie całodzienne – 12 zł

-wyżywienie całodzienne – dieta – 15 zł

Opłata pobierana jest z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Opłaty za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu wpłacamy na konto:

52 1020 1042 0000 8602 0375 7812 

 

Order_Malta_Posiłki_oznaczenie (002)