Nasz dzień

RAMOWY PLAN DNIA

6:30 – 8:15 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:15 – 8:30 – Ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:00 – Śniadanie.

9:00 – 10:00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z grupą.

10:00 – 11:15 – Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

11:15 – 11:30 – Przygotowanie do drugiego śniadania.

11:30 – 11:50 – Drugie śniadanie.

11:50 – 13:30 – Grupy młodsze: odpoczynek, bajkoterapia

Grupy starsze: ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela czytanie książek. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie.

13:30 – 13:45 – Przygotowanie do obiadu.

13:45 – 14:15 – Obiad.

14:15 – 15:30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy ruchowe.

15:30 – 17:00 – Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie.