Nasz dzień

RAMOWY PLAN DNIA GRUPY STARSZE (dzieci 5letnie)

6:30 – 8:15 – schodzenie się dzieci do przedszkola, inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczym oraz z dzieckiem zdolnym. Czytanie książeczek  dla dzieci.

8:15 – 8:30poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy muzyczno – ruchowe. Przygotowanie  do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe  w łazience.

8:30 –  9:00śniadanie – wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.

9:00 –  9:15czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9:15 – 10:15realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą  w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:15 – 11:20swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, ćwiczenia gimnastyczne.

11:20 – 11:30przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności higieniczne  i samoobsługowe.     

11:30 – 11:45drugie śniadanie – wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.  

11:45 – 12:00relaksacja – słuchanie muzyki oraz bajek  i opowiadań dla dzieci.

12:00 – 13:30 czynności samoobsługowe przed wyjściem do ogrodu  przedszkolnego (m.in. nauka ubierania się, zapiania guzików). Zabawy ruchowe w ogrodzie, spacery, obserwacje przyrodnicze. Ćwiczenia graficzne, zabawy dowolne w sali.

13:30 – 13:45 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

13:45 – 14:15obiad – doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

14:15 – 15:30utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy ruchowe.

15:30 – 17:00zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZE (dzieci 3-4letnie)

6.30-8.15 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.15-8.30 – Poranne ćwiczenia ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30-9.00 – Śniadanie – wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00-9.15 – Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety – doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych.

9.15-9.45 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

9.45-11.15 – Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia z języka angielskiego. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na plac zabaw / nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności/. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki, spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.15-11.30 – Przygotowanie do drugiego śniadania, Czynności higieniczne i samoobsługowe.

11.30-11.45 – Drugie śniadanie – wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.

11.45-12.00 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12.00-13.30 – Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13.30- 13.45 – Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

13.45-14.15 Obiad – wdrażanie do poprawnego posługiwania się sztućcami /widelcem, łyżką/ i kulturalnego zachowania się przy stole.

14.15-15.30 – Zabawy dowolne. Praca indywidualna z dziećmi, zabawy ogólnorozwojowe.

15.30-17.00 – Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.