Grupa Zajączki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  STYCZEŃ

 

TEMATY KOMPLEKSOWE :

1.TYDZIEŃ ZA TYGODNIEM

2.BABCIA I DZIADEK

3.WSZĘDZIE BIAŁO

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.