Grupa Zajączki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

1.WARZYWA

2.JESIENIĄ W PARKU

3.JESIENIĄ W LESIE

4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.

Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.

Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.