Grupa Zajączki

WRZESIEŃ 2020r.

I    tydzień:  W przedszkolu.

II   tydzień: Wakacyjne wspomnienia.

III  tydzień: Jesteśmy bezpieczni.

IV  tydzień: Dbam o siebie i środowisko.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie. Wzmacnianie poczucia przynależności grupy rówieśniczej.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 • Wdrażanie do formułowania i przestrzegania zasad grupowych. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy.
 • Rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach.
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej.
 • Rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach; doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie.
 • Utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku); pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku.
 • Doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora); utrwalenie sformułowań: daleko/blisko/dalej/ bliżej z wykorzystaniem mapy; poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca swojego zamieszkania i adresu; doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli; utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię; doskonalenie sprawności manualnej.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!; doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji.
 • Rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów.
 • Wprowadzenie litery o, O na podstawie wyrazu „oko”.
 • Budowanie świadomości dzieci na temat higieny.
 • Pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu; doświadczanie polisensoryczne; doskonalenie sprawności ruchowej.
 • Wprowadzenie liczby j.
 • Utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka.
 • Budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

 

Nauczanie zdalne 2019/2020

Materiały do pobrania:

źródło: ,,Tropiciele ” – przewodnik metodyczny, czterolatek  cz.2 Autorzy: Barbara Dankiewicz, Beata Gawrońska, Iwona Jabłońska – Gabrysiak, Emilia Raczek

zdjęcia: Pixabay

Wtorek 30.06.2020 r.

Poniedziałek 29.06.2020 r.

PIĄTEK 26.06.2020 BEZPIECZNE WAKACJE

CZWARTEK 25.06.2020 NAD JEZIOREM

ŚRODA 24.06.2020 W GÓRACH

WTOREK 23.06.2020 NAD MORZEM

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 JEDZIEMY NA WAKACJE

 

PIĄTEK 19.06.2020 r.

CZWARTEK 18.06.2020 r.

ŚRODA 17.06.2020 r.

WTOREK 16.06.2020 r.

Poniedziałek 15.06.2020 r.

 

środa 10.06.2020 W SKLEPIE

wtorek 09.06.2020 NA POMOC

poniedziałek 08.06.2020 KIM BĘDĘ JAK DOROSNĘ -W PRZEDSZKOLU

 

PIĄTEK 05.06.2020 r.

CZWARTEK 04.06.2020 r.

ŚRODA 03.06.2020 r.

WTOREK 02.06.2020 r.

Poniedziałek 01.06.2020 r.

 

piątek 29.05.2020 UWAGA! NIEZNAJOME ZWIERZĘ

czwartek 28.05.2020 OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI

środa 27.05.2020 ZWIERZĘTA U LEKARZA

wtorek 26.05.2020 RYBKI

poniedziałek 25.05.2020 PIES PRZYJACIEL CZŁOWIEKA

 

Piątek 22.05.2020

Czwartek 21.05.2020

Środa 20.05.2020

Wtorek 19.05.2020

Poniedziałek 18.05.2020

 

piątek 15.05.2020 WIOSENNY KONCERT

czwartek 14.05.2020 TO CO HASA PO ŁĄCE

środa 13.05.2020 TO CO PEŁZA PO ŁĄCE

wtorek 12.05.2020 To ,co lata nad łąką .

poniedziałek 11.05.2020 WIOSENNA ŁĄKA

 

piątek KSIĄŻKI W AKCJI 08.05.2020

czwartek NASZE ULUBIONE KSIĄŻKI 07.05.2020

środa CZY TO BAJKA, CZY NIE BAJKA 06.05.2020

wtorek CZERWONY KAPTUREK 05.05.2020

poniedziałek ODWIEDZAMY BIBLIOTEKĘ 04.05.2020r.

 

30.04.2020 czwartek SEGREGUJEMY ŚMIECI

29.04.2020 środa W LESIE POWINNO BYĆ ZIELONO

28.04.2020 wtorek LUBIMY CZYSTĄ WODĘ

27.04.2020 poniedziałek DBAMY O ŚRODOWISKO

 

24.04.2020r piątek klub talentów

23.04.2020 czwartek mali odkrywcy

22.04.2020 środa dzieciaki wymyślają różne zabawy1

21.04.2020 wtorek zabawy w detektywów

20.04.2020 poniedziałek co widać przez lornetkę

 

17.04.2020 – piątek

16.04.2020- czwartek docx

środa 15.04 2020r

wtorek 14.04.2020r

 

Piątek 10. 04.2020r Lany poniedziałek

Czwartek 9. 04.2020r Wielkanocny stół

Środa 8.04.2020r

Wtorek 7.04.2020 Pisanki

Poniedziałek 6.04.2020 Wielkanocne uprawy

 

piątek 3.04.2020

czwartek 2.04.2020

środa 1.04 2020

wtorek 31.03.2020

poniedziałek 30.03.2020PO CZYM POZNAĆ ŻE PRZYSZŁA WIOSNA ?

 

piątek 27.03.2020 Dzień Ekologa

czwartek 26.03.2020 Dbamy o przyrodę

środa 25.03.2020 Sprzątamy Świat

wtorek 24.03.2020 Zabawy sensoryczne  Jak dbać o Ziemię       

poniedziałek 23.03.2020 Zwierzęta na wsi