Grupa Zajączki

TEMATY KOMPLEKSOWE – CZERWIEC

 1. W KRAINIE MUZYKI – PROJEKT EDUKACYJNY
 2. ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE
 3. LATO
 4. WAKACJE

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 1. Zapoznanie dzieci z instrumentami klasycznymi (gitara akustyczna) i perkusyjnymi (bębenek, tamburyno, grzechotki, marakasy).
 2. Doskonalenie umiejętności tworzenia siatki pojęciowej do słowa „muzyka”.
 3. Doskonalenie umiejętności związanych z muzyką takich jak: śpiew, taniec, gra na instrumentach.
 4. Zapoznanie z różnymi gatunkami muzycznymi: muzyka klasyczna, dziecięce piosenki, rap, disco, jazz, muzyka elektroniczna.
 5. Rozwijanie twórczej aktywności poprzez tworzenie instrumentów.
 6. Zapoznanie ze znakiem graficznym litery H, h.
 7. Zapoznanie z gatunkami zwierząt mieszkających w różnych stronach świata.
 8. Poznanie największych w Polsce parków narodowych, sposobów zachowania się w tych miejscach i środków ostrożności w stosunku do zwierząt.
 9. Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych latem: burza, tęcza.
 10. Doskonalenie umiejętności planowania eksperymentów przyrodniczych i wyciągania z nich wniosków.
 11. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami letnich kwiatów i owadów.
 12. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 13. Poznanie miast leżących nad Bałtykiem.
 14. Zapoznanie z bezpiecznym zachowaniem się w określonych miejscach np. nad wodą.
 15. Zabawy i ćwiczenia dramowe – pokazanie gestem, mimiką scenek sytuacyjnych
 16. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
 17. Rozwijanie zmysłu dotyku poprzez gry i zabawy sensoryczne.