Grupa Biedronki

GRUDZIEŃ 2019R.

TEMATY KOMPLEKSOWE

                CO TO JEST RODZINA?
                ROBIMY PREZENTY DLA INNYCH
                BOŻE NARODZENIE
               

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
 • przełamywanie lęków związanych z wystąpieniem przed publicznością
 • rozwijanie empatii i dobroci poprzez działania dla innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej
 • kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności dbania o porządek

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
 • rozwijanie pamięci słuchowej
 • poznawanie tradycji, zwyczajów i symboli świątecznych
 • przygotowywanie inscenizacji jasełkowej

STYCZEŃ 2020

TEMATY KOMPLEKSOWE

                Z PANIĄ ZIMĄ WESOŁO MIJA CZAS
                ZABAWY Z BAŁWANKIEM I ŚNIEŻYNKĄ
                NIESPODZIANKA DLA BABCI I DZIADKA
                ROBIMY EKSPERYMENTY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką

OBSZAR SPOŁECZNY

 • rozwijanie umiejętności tworzenia zasad zabawy w grupie
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej
 • rozwijanie myślenia matematycznego
 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych
 • usprawnianie umiejętności przyczynowo – skutkowych
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała
 • rozwijanie zainteresowania światem przyrody