Grupa Papużki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

DLA DZIECI 4 – LETNICH NA MIESIĄC MAJ

GRUPA ,,PAPUŻKI”

Tematy kompleksowe:

I tydzień: Moje ulubione książeczki.

II tydzień: Kiedy dorośli idą do pracy.

III tydzień: Moja mama jest kochana!

IV tydzień: Duże i małe rodziny w akcji.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności rozwiązywania zagadek słownych
 • wdrażanie do poszanowania książek
 • poznanie roli książki w przekazywaniu wiedzy i wartości
 • poznanie różnych zawodów oraz różnych narzędzi pracy
 • poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka
 • budowanie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne zawody
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi
 • zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi
 • wzbogacanie czynnego i i biernego słownika dziecka
 • budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny
 • kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno – ruchowe
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych
 • kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób
 • wdrażanie do respektowania i tworzenia zasad zabawy i współdziałania w grupie
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo – skutkowego
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • przybliżenie czynności wykonywanych przez rodziców
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej
 • kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń