Grupa Papużki

         PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ  DLA  GRUPY  I – „Papużki” NA  MIESIĄC  STYCZEŃ 2019 r.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.
 • Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
 • Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
 • Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.
 • Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
 • Eksperymentowanie ze śniegiem – malowanie na śniegu.
 • Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie.
 • Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
 • Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
 • Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
 • Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw na śniegu.
 • Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
 • Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
 • Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
 • Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.
 • Rozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości.
 • Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.