Grupa Jeżyki

CZERWIEC 2019r.

 

I tydzień:   „Dzieciaki w ruchu.”

II tydzień:  Lato w sadzie i ogrodzie.”

III tydzień:Z wizytą w gospodarstwie wiejskim.”      

IV tydzień:  „Nadchodzi lato.”

 

Cele ogólne:

Obszar fizyczny:

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, w tym z przyborami i zabawach naśladowczych
 • wzmacnianie odporności dziecka poprzez organizowanie różnych aktywności na świeżym powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych
 • wdrażanie do przestrzegania i stosowania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw i gier oraz różnych form rekreacji

Obszar emocjonalny

 • szanowanie uczuć i emocji swoich i innych osób
 • tworzenie i wdrażanie swoich własnych strategii działania
 • uczenie szacunku do życia w każdej formie jego istnienia
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
 • uwrażliwienie na piękno ziemi ojczystej

Obszar społeczny

 • zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • respektowanie norm społecznych, reguł gier i zabaw grupowych tworzonych spontanicznie podczas zabaw dowolnych
 • posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem
 • kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
 • kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych, wytworów ich pracy

Obszar poznawczy

 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)
 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (swobodne wypowiedzi)
 • wdrażanie do słuchania i śpiewania piosenek
 • ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, liter i znaków literopodobnych
 • zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata
 • określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć:„w prawą stronę”, „w lewą stronę”, „w przód”,„w tył”, „w bok”, „za”, „przed”, „między”
 • przeliczanie w zakresie 10 (i większym)
 • określanie charakterystycznych dla lata zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków
 • rozwijanie umiejętności malowania, kolorowania i posługiwania się nożyczkami