Lista dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Publicznego Nr 2 ,,Magiczny Ogród’’ w Ożarowie Mazowieckim

Lp. Numer wniosku Status kandydata
1 2023/P/05329 Zakwalifikowany
2 2023/P/05332 Zakwalifikowany
3 2023/P/05322 Zakwalifikowany
4 2023/P/05330 Zakwalifikowany
5 2023/P/05319 Zakwalifikowany
6 2023/P/05324 Zakwalifikowany

Lista dzieci niezakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Publicznego Nr 2 ,,Magiczny Ogród’’ w Ożarowie Mazowieckim

Lp. Numer wniosku Status kandydata
1 2023/P/05328 Niezakwalifikowany
2 2023/P/05327 Niezakwalifikowany
3 2023/P/05320 Niezakwalifikowany
4 2023/P/05321 Niezakwalifikowany
5 2023/P/05334 Niezakwalifikowany