1. 11.2022r. –w grupie ,, Wiewiórki’’ święto ,, Urodziny marchewki’’
 2. 04.2022r. – w grupie ,, Motylki’’ – -,, DZIEŃ POSTACI Z BAJEK’’
 3. 11.2022r. – w grupie ,, Pszczółki’’ zajęcia edukacyjne ,, Dzień kształtów’’
 4. 07.2022 r. – w grupie ,, Biedronki’’ -,, DZIEŃ POSTACI Z BAJEK’’
 5. 07.2022r. – wernisaż prac konkursowych i wręczenie nagród uczestnikom konkursu fotograficznego   ,,  Gry i zabawy podwórkowe’’
 6. 08.2022r. – w grupie ,, Jeżyki ‘’ – Dzień zabaw sensorycznych
 7. 11.2022r.- zajęcia edukacyjne,, Dzień biało-czerwony’’
 8. 11.2022r. – w grupie ,, Zajączki’’ dzień kulinarny ,,Pizza’’
 9. 11.2022r. – Teatrzyk pt. ,, Bajka o polskim chlebie’’
 10. 11.2022r. – zajęcia edukacyjne ,, Dzień zdrowej żywności’’
 11. 11.2022r. – w każdej grupie obchody z okazji ,,Dnia kredki’’
 12. 11.2022r. – w każdej grupie obchody z okazji Dnia Misia
 13. 11.2022r. – dzień talentów pt. ,, Wesołe wierszyki recytują smyki’’