Informuję Rodziców, że w miesiącu lipcu 2020 r.,
nasze przedszkole będzie pełnić dyżur wakacyjny
dla dzieci, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Z uwagi na obecny stan epidemiologiczny w kraju,
nie będzie możliwe zapisanie dziecka
do innego przedszkola na miesiąc sierpień 2020 r.

Ponadto informuję, że podczas dyżuru
nadal będą obowiązywały ścisłe zasady sanitarne
oraz ograniczona liczba dzieci w salach.

Zapis dziecka wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny,
bezpośrednio do Dyrektora przedszkola
(22-722-12-40, wewn.34)

Ostateczny termin zapisu to 24 czerwca 2020 r.

Dyrektor